1920x1080_sortnederst.jpg
 

mennesker og muligheter

Hvordan kan kultursamarbeid bidra til utvikling i Europa? 

Velkommen til Mennesker og muligheter!

Flere enn 200 norske organisasjoner samarbeider i kulturprosjekter finansiert av Norge gjennom EØS-midlene.

Mennesker og muligheter er en fotoutstilling som viser eksempler på hvordan kultursamarbeid kan skape nye muligheter, både økonomisk og sosialt, for mennesker og organisasjoner i Norge og Europa.  

Kultursektoren er viktig for arbeidsplasser og næringsutvikling i mange lokalsamfunn, og bidrar vesentlig til økonomien i mange europeiske land.  Gjennom erfaringsutveksling og nettverksbygging kan norske og europeiske kulturaktører øke egen kompetanse og skape nye verdier i nærmiljøet.


Utstillingen viser et lite utvalg av EØS-samarbeidene som finnes. Vi håper du lar deg inspirere og tar deg tid til å lese om EØS-midlene og prosjektene.

Ønsker du mer informasjon kan du laste ned vår informasjonsbrosjyre eller ta kontakt med Riksantikvaren/Kulturrådet

Utstillingen er finansiert av Utenriksdepartementet.

blurredstort.jpg

TID OG STED

Utstillingen finnes også i fysisk format, da enten som større KAPA-bilder eller i plakatversjon. Her kan du se hvor utstillingen befinner seg. Tidspunkt og sted blir oppdatert jevnlig.

Ønsker deres organisasjon å vise utstillingen? Ta kontakt med Riksantikvaren/Kulturrådet.

OSLO: 02.03.2016 - 15.03.2016, Kulturhuset

OSLO: 15.03.2016 - 15.05.2016, Kunstpassasjen, Jernbanetorget

BERGEN: 12.04.2016 - 13.04.2016, Grand Hotel Terminus

ARENDAL: 22.04.2016 - 31.05.2016, Arendal bibliotek

ASKER:  21.04.2016 -                        Asker bibliotek

SØRUMSAND: 21.04.2016 -              Sørum bibliotek

HARSTAD: 21.04.2016 - 31.11.2016,  Harstad bibliotek

SOLA: 12.05.2016 -                           Sola bibliotek

HAMMERFEST: 03.06.2016 - 31.08.2016, Hammerfest bibliotek

STEINKJER: 03.09.2016 - 23.09.2016, Steinkjer bibliotek

FOLLDAL: 01.07.2016 -                        Stiftelsen Folldal Gruver

ELVERUM: 04.06.2016 - 31.07.2016, Elverum bibliotek

VADSØ: 05.09.2016 - 18.09.2016, Vadsø bibliotek

HOKKSUND: 15.06.2016 - 15.08.2016, Øvre Eiker bibliotek

BODØ: 31.10.2016 - 20.11.2016, Stormen bibliotek

MOSS: 01.09.2016 - 30.09.2016, Moss bibliotek

KIRKENES: 01.10.2016 -               Sør-Varanger bibliotek

TRYSIL: 15.09.2016.2016 - 30.09.2016, Trysil bibliotek

RISØR: 02.06.2016 - 25.07.2016, Risør bibliotek

ALTA: 01.08.2016 - 27.08.2016, Alta bibliotek

TØNSBERG: 14.07.2016 - 19.08.2016, Tønsberg og Nøtterøy bibliotek

LILLEHAMMER: 25.08.2016 - 08.09.2016, Lillehammer folkebibliotek

TRONDHEIM: 10.06.2016 - 10.10.2016, Trondheim folkebibliotek

OSLO: 19.06.2016 - 16.10.2016, Interkulturelt Museum

eøs-midlene 

EØS-midlene er Norges bidrag til å redusere sosiale og økonomiske forskjeller i Europa. Samtidig styrker EØS-midlene kontakten og samarbeidet mellom Norge og de 16 mottakerlandene. Frem til 2016 er det satt av 1,79 milliarder euro til ulike programmer og prosjekter. Midlene går til sektorer som er viktige for utviklingen i mottakerlandene, og hvor det samtidig er potensial og interesse for samarbeid med Norge.

Med norsk støtte kan også kulturaktører i Europa realisere prosjekter, ofte i samarbeid med en norsk partner. EØS-midlene gir en unik mulighet til å delta i europeisk samarbeid!

Her finner du mer informasjon om EØS-midlene, eller du kan laste ned informasjonsbrosjyren: 


#Menneskerogmuligheter

Facebook: EEA Grants Culture