eøs-midlene 

EØS-midlene er Norges bidrag til å redusere sosiale og økonomiske forskjeller i Europa. Samtidig styrker EØS-midlene kontakten og samarbeidet mellom Norge og de 16 mottakerlandene. Frem til 2016 er det satt av 1,79 milliarder euro til ulike programmer og prosjekter. Midlene går til sektorer som er viktige for utviklingen i mottakerlandene, og hvor det samtidig er potensial og interesse for samarbeid med Norge.

Med norsk støtte kan også kulturaktører i Europa realisere prosjekter, ofte i samarbeid med en norsk partner. EØS-midlene gir en unik mulighet til å delta i europeisk samarbeid!

Her finner du mer informasjon om EØS-midlene, eller du kan laste ned informasjonsbrosjyren: 


#Menneskerogmuligheter

Facebook: EEA Grants Culture