Foto: Julie Lunde Lillesæter/Differ Media

Musikken, bylivet, poetene, forfatterne; jeg vil gjøre glemte historier kjent igjen.

  Darius Sakalauskas, forsker og prosjektleder

VÅR EGEN HISTORIEBOK, LITAUEN

Frem til annen verdenskrig hadde mange litauiske byer en stor jødisk befolkning. En ny mobilapplikasjon viser jødisk historie fra fem litauiske byer og gjør minner og historier tilgjengelige for alle. Appen baserer seg på brukerens geografiske plassering og viser frem bilder, video og tekst. Slik kan ny teknologi formidle historien som den var og gjøre stedene attraktive for både lokalbefolkning og turister. 

Partnere:
Centre for Studies of the Culture and History of East European Jews (Vilnius)
Jazzmontør (Oslo)

 

 

Foto: Ingrid Aas

Reparasjoner trenger ikke koste mye, men kan ha stor verdi for folk.

Daniela Zacharova, teamleder ved Monuments Board

FØRSTEKLASSES FØRSTEHJELP, SLOVAKIA

Det er dyrere å restaurere enn å vedlikeholde. I Slovakia er det etablert arbeidslag med eksperter og håndverkere som reiser rundt for å inspisere, utbedre feil, og lage planer for vedlikehold. Med nye metoder og enkle tiltak som huseiere lett kan følge opp, sikrer man at bygningene tas vare på og unngår store restaureringskostnader. 

Partnere:
Monuments Board of the Slovak Republic (Bratislava)
Norwegian Directorate for Cultural Heritage (Oslo) 

 


 

Foto: Julie Lunde Lillesæter/Differ Media

Kunnskap om tradisjonshåndverk gjør at vi vil skille oss ut på arbeidsmarkedet.

Marek Wolańczyk, byggfagselev i Lublin. 

TREHUSBYENS SKATTER, POLEN

Både Lublin-området i Polen og Larvik i Norge har mange verdifulle bygninger av tre. I «Wooden Treasure» blir trehusbyene rekonstruert i 3d-modeller. Prosjektet har samlet inn dokumentasjon fra håndverkere om gamle håndverksteknikker, og skoleungdom i Lublin har fått lære om bevaring av trearkitektur. Slik bidrar samarbeidet til å gi kompetanse og skape nye arbeidsmuligheter for ungdom i en region preget av mye fraflytting. 

Partnere:
Grodzka Gate (Lublin)
Norsk institutt for kulturminneforskning (Oslo)  
Vestfoldmuseene (Sandefjord/Larvik)

 

 

Foto: Ingrid Aas

Jeg vil gjerne bidra til at båtbyggertradisjonen skaper muligheter for nye generasjoner.

Tone Lovko, båtbygger i Cerknica
Vid Lovko, barnebarn

ARVESØLVET, SLOVENIA

I Cerknica i Slovenia lærer elever om båtbygging, smedkunst, linproduksjon og fortellertradisjoner fra eldre kunnskapsbærere. Ved å la ungdom får sentrale roller i å ivareta kulturarven i regionen, sørger de for at tradisjonskunnskap videreføres til nye generasjoner, og bidrar til nye arbeidsmuligheter for ungdom og arbeidssøkende.

Partnere:
Heritage House (Cerknica)
High School for Forestry and Wood (Postojna)
Museumssenteret i Hordaland (Bergen)

 

 

Foto: Julie Lunde Lillesæter/Differ Media

Jeg ønsker å la elevene lære gjennom sansene. Ved å føle, smake og kjenne får de en bedre forståelse av historie.

Judita Korsakiene, direktør ved Vikingu Kaimas

OPPLEV VIKINGTIDA GJENNOM SANSENE, LITAUEN

Hvordan formidle 1000 år gammel historie? I dette prosjektet kan skoleelever, turister og andre interesserte oppleve vikinghistorie gjennom sansing. Judita Korsakiene er museumsdirektør for Vikingu Kaimas i Litauen og samarbeider med Lofotr Vikingmuseum i Nordland om historieformidling. Med utgangspunkt i felles historie og kulturarv skaper de nye læremetoder og styrker den lokale turistnæringen.

Partnere:
Vikingu Kaimas (Druzai, Vilnius)
Lofotr Vikingmuseum (Borg, Lofoten)

 

 

Foto: Julie Lunde Lillesæter/Differ Media

Mange har endret syn på romkultur etter å ha deltatt på festivalen.

Ligia Keşişian, programansvarlig for Balkanik Festival
Daniella van Dijk-Wennberg, leder for Interkulturelt museum

MINORITETSKULTUR FOR ALLE, ROMANIA

Manglende kunnskap om romfolk og andre minoriteters levesett og historie kan føre til diskriminering. På Balkanik Festival i București kan minoritetsgrupper fra flere land, også fra Norge, vise frem egen kultur til et variert publikum gjennom konserter, utstillinger og filmvisninger. Balkanik Festival finner sted på et gammelt industriområde, som nå revitaliseres som følge av festivalen.

Partnere:
Metropolis Cultural Association (București)
Interkulturelt museum (Oslo)

 

 

Foto: Julie Lunde Lillesæter/Differ Media

Prosjektet gir unge kuratorer mulighet til å eksperimentere.

Maya Tounta, kurator ved Rupert

NYE MULIGHETER FOR UNGE KUNSTNERE, LITAUEN

Tre land. Tre institusjoner. Én utstilling. Utstillingen «Double Bind», som er vist i Oslo, Vilnius og Reykjavik, tematiserer personlig nederlag og sårbarhet. I prosjektet møtes unge kunstnere og kuratorer fra ulike kunstmiljøer. Slik flyter kunnskap på tvers av landegrensene, og kunstnerne møter et nytt publikum. Prosjektet tar for seg unge kunstneres mulighet til utvikling. 

Partnere:
Rupert (Vilnius)
The Living Art Museum (Reykjavik)
Kunsthøgskolen i Oslo (Oslo)

 

 

Foto: Julie Lunde Lillesæter/ Differ Media

Vi skaper nye muligheter for urbant liv og gjør byen mer attraktiv å bo i. Satsingen på kultur har en positiv økonomisk virkning.

Cosmina og Constantin Goagea, arkitekter i Zeppelin Association

NYE MULIGHETER I GAMMEL FABRIKK, ROMANIA

I et gammelt fabrikklokale i București har arkitektene Cosmina og Constantin skapt en av byens mest spennende møteplasser for kunst og kultur. Prosjektet er et samarbeid med USF Verftet, sardinfabrikken i Bergen som ble omgjort til et viktig kunst- og scenehus på 90-tallet. På dagtid kan familier og andre besøke Carol Factory Halls for å oppleve kunstverk av norske og rumenske kunstnere. Om kvelden forvandles området til et pulserende sentrum for musikk, film og uteliv. 

Partnere:
Zeppelin Association (București)
USF Verftet (Bergen)

 

 

Foto: Julie Lunde Lillesæter/ Differ Media

Kunst kan være en katalysator for vitenskapelig, teknologisk og sosial endring.

Gisle Frøysland, direktør for Piksel

NYTENKENDE KUNSTNETTVERK, LATVIA

På Pikselfestivalen i Bergen møter kunstnere publikum for å utforske temaer som biohacking, syntetisk biologi og kunstig liv. Festivalen er resultat av et kreativt nettverk som bringer sammen kunstinstitusjoner fra Island, Latvia og Norge. I prosjektet blir elektronisk kunst brukt til å stille kritiske spørsmål om vitenskap, teknologi og bærekraftig utvikling og bidra til innovasjon og nytenkning. 

Partnere:
RICX Centre for New Media Culture (Riga)
LORNA (Reykjavik)
Piksel (Bergen)
i/o/lab (Stavanger)

 

 

Foto: Ingrid Aas

Vi lærer å jobbe sammen uten å kunne samme språk.

Liv Anita Tønnesen, elev i bygg-og anleggsteknikk ved Sam Eyde videregående skole

RESTAURERING PÅ TIMEPLANEN, LATVIA

Den grønne synagogen i Rezekne er en av de eldste tresynagogene i Baltikum. Nå får den nytt liv ved hjelp av skoleelever fra Norge og Latvia. Elevene jobber sammen med profesjonelle håndverkere. De får internasjonal erfaring, kunnskap om restaurering og arbeidstrening som forberedelse til et stadig mer internasjonalisert arbeidsmarked. Synagogen skal tas i bruk som bygningsvernsenter, turistkontor og formidlingssenter for jødisk kulturarv og blir på nytt et viktig landemerke i nærmiljøet. 

Partnere:
Rezekne City Council
Austramlatgale Vocational Upper Secondary School (Rezekne)
Rezekne Arts and Design Upper Secondary School
Sam Eyde videregående skole (Arendal)

 

 

Foto: Julie Lunde Lillesæter/ Differ Media

Vi har oppdaget at jødisk historie i Norge og Latvia har mange krysningspunkter.

Sidsel Levin, tidligere direktør ved Jødisk Museum i Oslo og Victoria Shaldova, direktør ved Shamir

JØDISK KULTURARV FRAM I LYSET, LATVIA

Den jødiske historien i Norge strekker seg over et kort tidsspenn sammenlignet med Europa for øvrig, og en stor del av kulturarven gikk tapt under og etter andre verdenskrig. Mange av de første jødene som kom til Norge siste halvdel av 1800-tallet hadde røtter i Latvia. Shamir i Riga og Jødisk Museum i Oslo samarbeider om å dokumentere og ta vare på jødisk historie i de to landene. Kulturarven gjøres tilgjengelig gjennom utstillinger, konserter og workshops.

Partnere:
Shamir, Riga
Jødisk Museum, Oslo

 

Foto: Maria Cîrstea

Vi trenger en multikulturell og kunstnerisk dialog basert på kunnskap og respekt.

Mihaela Zatreanu, direktør ved Romano Butiq

ØKER KUNNSKAPEN OM ROMKULTUR, ROMANIA

I Europa finnes det lite informasjon om romkultur og – historie. I Bucuresti har organisasjonen Romano Butiq bygget opp et dokumentasjonssenter om romkultur, for å heve kunnskapsnivået og bekjempe fordommer og stereotypier. Senteret arrangerer utstillinger, konserter og seminarer. Et arkiv bygges opp i samarbeid med Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter i Norge. Prosjektet er en del av en større plan for å utvikle lokalsamfunnet gjennom et rikere kulturtilbud, økt turisme og forbedret infrastruktur.

Partnere:

Romano Butiq, Bucuresti

Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter, Oslo

 

FOTO: Julie Lunde Lillesæter / Differ Media

Som operasjefer lærer vi mye om å ta ansvar. Og om vær og temperatur.

Brage Pedersen Ersland og Hedda Myklebust, operasjefer

ELEVER LAGER VITENSKAPSOPERA, PORTUGAL

På Rommetveit skole på Stord har operasjefer og tredjeklassinger Hedda og Brage ansvar for 32 medelever i vitenskapsoperaen om vanndråpen Vanni. Forestillingen bygger på konseptet Write A Science Opera (WASO) som kombinerer realfag og kunstfag.  Målet er å øke motivasjonen blant elever og lærere for realfag og å bygge bro mellom kunstfag og realfag i skolen. Konseptet er tatt med til Portugal og seks vitenskapsoperaer lages og fremføres av elever i Norge og Portugal. 

Partnere:
Fontes Pereira de Melo (Porto)
Matos, Caiano & Wandschneider (Porto)
Bergen Nasjonale Opera
Universitetet i Stavanger
Høgskolen Stord/Haugesund