mennesker og muligheter

Hvordan kan kultursamarbeid bidra til utvikling i Europa?