Velkommen til Mennesker og muligheter!

Flere enn 200 norske organisasjoner samarbeider i kulturprosjekter finansiert av Norge gjennom EØS-midlene.

Mennesker og muligheter er en fotoutstilling som viser eksempler på hvordan kultursamarbeid kan skape nye muligheter, både økonomisk og sosialt, for mennesker og organisasjoner i Norge og Europa.  

Kultursektoren er viktig for arbeidsplasser og næringsutvikling i mange lokalsamfunn, og bidrar vesentlig til økonomien i mange europeiske land.  Gjennom erfaringsutveksling og nettverksbygging kan norske og europeiske kulturaktører øke egen kompetanse og skape nye verdier i nærmiljøet.


Utstillingen viser et lite utvalg av EØS-samarbeidene som finnes. Vi håper du lar deg inspirere og tar deg tid til å lese om EØS-midlene og prosjektene.

Ønsker du mer informasjon kan du laste ned vår informasjonsbrosjyre eller ta kontakt med Riksantikvaren/Kulturrådet

Utstillingen er finansiert av Utenriksdepartementet.