Mennesker
& muligheter

EØS-midlene gir kulturlivet i Norge unike muligheter for å samarbeide med en kulturaktør fra et av de åtte landene under. Utlysningene vil bli publisert i 2019, 2020 og 2021, så det er nå det gjelder! Scroll deg gjennom et knippe tidligere prosjekter og la deg inspirere!

Tsjekkia

Se aktuelle utlysninger og informasjon her

Østenfor sol, vestenfor måne

«Samarbeidet førte til økt interesse i kulturopplevelser og ulike tilnærminger til produksjon»

Tre nye figurteateroppsetninger gav tsjekkisk, islandsk og norske teateraktører og publikum innblikk i hverandres teaterkunst. Teater- og figurteateraktører fra de tre landene gikk sammen for å utveksle erfaringer og lage tre forskjelige figurteaterversjoner av «Østenfor sol og vestenfor måne» av P.C. Asbjørnsen og J. Moe. Figurteaterforestillingen gjestet flere festivaler i Tsjekkia før den var på grendehusturné i Hedmark og Oppland.

Partnere

Teater Innlandet (Lillehammer)
Teaterkompaniet Divadlo ANPU (Tsjekkia)
Teaterkompaniet Butchy a loutky (Tsjekkia)
The National Information and Consulting Centre for Culture (Tsjekkia)
Bernd Ogrodnik (Island)

Slovakia

Se aktuelle utlysninger og informasjon her

Førsteklasses førstehjelp

«Reparasjoner trenger ikke koste mye, men kan ha stor verdi for folk»

Det er dyrere å restaurere enn å vedlikeholde. I Slovakia er det etablert arbeidslag med eksperter og håndverkere som reiser rundt for å inspisere, utbedre feil, og lage planer for vedlikehold. Med nye metoder og enkle tiltak som huseiere lett kan følge opp, sikrer man at bygningene tas vare på og unngår store restaureringskostnader. 

Partnere

Monuments Board of the Slovak Republic (Bratislava)
Riksantikvaren (Oslo)

Phuterdo Øre

«Prosjektet har gitt en gjeng med musikere fra Norge en unik mulighet til å fordype seg i en type musikk - den slovakiske sigøynermusikken - som ellers ville vært utilgjengelig for oss»

Sanger fra et ellers ekskludert samfunn får en ny form i møte med norsk, eksperimentell improvisasjonsmusikk. Gjennom korte, intensive øvingsperioder med felles eksperimentering, prøving og feiling, samt fordypning har deltakerne flettet sine musikalske bakgrunner sammen til en ny type musikk basert på respekt og tette bånd. Prosjektet har knyttet til seg en forsker som i en årrekke har jobbet med den slovakiske rombefolkningen, og samlet og dokumentert musikk som ellers sjeldent høres utenfor den slovakiske landsbygda. «Phuterdo Øre» har blitt til hybrid samtidsmusikk-jazz-sigøynerbandet Angrusori, som nå er klar til å formidle musikk til et nytt publikum.

Partnere

Tou Scene (Stavanger)
Kitchen Orchestra (Stavanger)
Zudro (Bratislava)
Cinefil (Kosice)

Romania

Se aktuelle utlysninger og informasjon her

Nye muligheter i gammel fabrikk

«Vi skaper nye muligheter for urbant liv og gjør byen mer attraktiv å bo i. Satsingen på kultur har en positiv økonomisk virkning»

I et fabrikklokale I București har arkitektene Cosmina og Constantin skapt en av byens mest spennede møteplasser for kunst og kultur. Prosjektet er et samarbeid med USF Verftet, sardinfabrikken i Bergen som ble omgjort til et viktig kunst- og scenehus på 90-tallet. På dagtid kan familie og andre besøke Carol Factory Halls for å oppleve kunstverk av norske og rumenske kunstnere. Om kvelden forvandles området til et pulserende sentrum for musikk, film og uteliv.

Partnere

Zeppelin Association (București)
USF Verftet (Bergen)

Bevaring av romkultur – bekjempelse av fordommer

«Vi trenger en multikulturell og kunstnerisk dialog basert på kunnskap og respekt»

Kulturarv må dokumenteres for ikke å gå tapt. Det gjelder spesielt minoritetskultur, og i Europa finnes det lite informasjon om romkultur og –historie. Derfor har den rumenske organisasjonen Romano Butiq bygget opp et dokumentasjonssenter for romkultur i București, med mål om å heve kunnskapsnivået og bekjempe fordommer og stereotyper. Senteret gjør informasjon om romkultur tilgjengelig til et bredt publikum, og arrangerer også utstillinger, konserter og seminarer. Arkivet bygges opp i samarbeid med Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter i Norge.

Partnere

Romano Butiq Association (București)
HL-senteret – Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (Oslo)

Portugal

Se aktuelle utlysninger og informasjon her

Write A Science Opera

«Først måtte vi avmystifisere opera, deretter avmystifiserte vi vitenskap. Elevene trodde det var umulig å skape en historie av naturfagspensumet sitt»

WASO gir elever, med hjelp av lærere, komponister og regissører, oppdrag å lage fire operaer i Portugal og to i Norge – alle med utgangspunkt i realfagspensum. Alle produksjoner lages fra bunnen av, av og med elevene selv. Sammen med forestillingene arrangeres det også workshops og konserter.

En av de norske skoleoperaer, på Haukeland Skole i Bergen, representerte prosjektet i European Opera Days (EOD).

En klasse i Portugal (8 klasse, Porto) og en klasse i Norge (4 klasse, Rommetveit Skole på Stord) deltok i UNESCOs International Year of Light gjennom dette prosjektet. Sammen med elever i 28 land, lagde de en vitenskapsopera om kosmisk lys: SkyLight – a Global Science Opera.

Partnere

Bergen Nasjonale Scene (Bergen)
Universitetet i Stavanger (Stavanger)
Høskolen Stord/HaugesundMatos, Caiano & Wandschneider (Portugal)
Agrupamento de escolas Fontes Pereira de Melo (Portugal)
Kunsthall Grenland (Porsgrunn)

Polen

Se aktuelle utlysninger og informasjon her

Trehusbyens skatter

«Kunnskap og tradisjonshåndverk gjør at vi vil skille oss ut på arbeidsmarkedet»

Både Lublin-området i Polen og Larvik i Norge har mange verdifulle bygninger av tre. I «Wooden Treasure» ble de historiske trehusbyene rekonstruert i 3D-modeller.  Prosjektet har samlet inn dokumentasjon fra håndverkere om gamle håndverksteknikker, og skoleungdom i Lublin har fått lære om bevaring av trearkitektur. Slik bidrar samarbeidet til å gi kompetanse og skape nye arbeidsmuligheter for ungdom i en region preget av mye fraflytting.

Partnere

Grodzka Gate (Lublin)
Norsk institutt for kulturminneforening (Oslo)
Vestfoldmuseene (Sandefjord/Larvik)
Kunsthøgskolen i Oslo (Oslo)

Soundplay festival and Man | Machine

«Elektronisk og elektrisk skrap ble brukt til å lage roboter og kunstverk»

Soundplay festival and Man Machine er flere delprosjekter, konsertserier, lydkunst og robotkunst, alt samlet under ett. Fem work shops i delprosjektet Man Machine ble arrangert, hvor deltagere fra kunstinstitusjoner og teknologiske høgskoler samarbeider om å lage robotkunst. Resultatet av workshopene blir vist frem på flere utstillinger i Gdańsk og Porsgrunn.

Partnere

Łaźnia Centre for Contemporary Art (Gdańsk)
Kunsthall Grenland (Porsgrunn)

Litauen

Se aktuelle utlysninger og informasjon her

Vår egen historiebok

«Musikken, bylivet, poetene, forfatterne. Jeg vil gjøre glemte historier kjent igjen»

Frem til annen verdenskrig hadde mange litauiske byer en stor jødisk befolkning. En ny mobilapplikasjon viser jødisk historie fra fem litauiske byer og gjør minnene og historiene tilgjengelige for alle. Appen baserer seg på brukerens geografiske plassering og viser frem bilder, video og tekst. Slik kan ny teknologi formidle historien som den var og gjøre stedene attraktive for både lokalbefolkningen og turister.

Partnere

Centre for Studies of the Culture and History of East European Jews (Vilnius)
Jazzmontør (Oslo)

Nye muligheter for unge kunstnere

«Prosjektet gir unge kuratorer mulighet til å eksperimentere»

Tre land. Tre institusjoner. Én utstilling. Utstillingen “Double Bind”, som er vist i Oslo, Vilnius og Reykjavik, tematiserer personlig nederlag og sårbarhet. I prosjektet møtes unge kunstnere og kuratorer fra ulike kunstmiljøer. Slik flyter kunnskap på tvers av landegrensene, og kunstnere møter et nytt publikum. Prosjektet tok for seg unge kunstneres mulighet til utvikling.

Partnere

Rupert (Vilnius)
The Living Art Museum (Reykjavik)
Kunsthøgskolen i Oslo (Oslo)

Opplever vikingtiden gjennom sansene

«Jeg ønsker å la elevene lære gjennom sansene. Ved å føle, smake og kjenne får de en bedre forståelse av historie»

Hvordan formidle 1000 år gammel historie? I dette prosjektet kan skoleelever, turister og andre interesserte oppleve vikinghistorie gjennom egne sanser. Judita Kirsakiene er museumsdirektør for Vikingu Kaimas i Litauen og samarbeider med Lofotr Vikingmuseum i Nordland om historieformidling. Med utgangspunkt i felles historie og kulturarv skaper de nye læremetoder og styrker den lokale turistnæringen.

Partnere

Vikingu Kaimas (Druzai, Vilnius)
Lofotr Vikingmuseum (Borg, Lofoten)

Latvia

Se aktuelle utlysninger og informasjon her

Restaurering på timeplanen

«Vi lærer å jobe sammen uten å kunne samme språk»

Den grønne synagogen i Rezekne er en av de eldste tresynagogene i Baltikum. Den har fått nytt liv ved hjelp av skoleelever fra Norge og Latvia. Elevene jobbet sammen med profesjonelle håndverkere. De fikk internasjonal erfaring, kunnskap om restaurering og arbeidstrening som forberedelse til et stadig mer internasjonalt arbeidsmarked. Synagogen er tatt i bruk som bygningsvernsenter, turistkontor og formidlingssenter for jødisk kulturarv og er på nytt blitt til et viktig landemerke i nærmiljøet. 

Partnere

Rezekne City Council
Austramlatgale Vocational Upper Secondary School (Rezekne)
Rezekne Arts and Design Upper Secondary School
Sam Eyde videregående skole (Arendal)

450 år sammen: Jødisk kulturarv

«Vi har oppdaget at jødisk historie i Norge og Latvia har mange krysningspunkter»

I europeisk sammenheng er norsk jødisk historie både kort og marginal, og mye kulturarv gikk tapt under annen verdenskrig. Mange av de første jødene som kom til Norge hadde røtter i Latvia, og i samarbeid med Shamir i Riga arbeider Jødisk Museum i Oslo for å dokumentere og bevare jødisk historie i de to landene. Kulturarven gjøres tilgjengelig for et bredt publikum i begge land gjennom utstillinger, konserter og workshops.

Partnere

Association Shamir (Riga)
Stiftelsen Jødisk Museum Oslo (Oslo)

Innovasjon gjennom kunst

«Kunst kan være katalysator for vitenskapelig, teknologisk og sosial endring»

På Pikselfestivalen i Bergen møter kunstnere publikum for å utforske temaer som bio-hacking, syntetisk biologi og kunstig liv. Festivalen er et resultat av et kreativt nettverk som bringer sammen kunstinstitutsjoner fra Island, Latvia og Norge. I prosjektet ble elektronisk kunst brukt til å stille kritiske spørsmål om vitenskap, teknologi og bærekraftig utvikling og å bidra til til innovasjon og nytenkning. 

Partnere

RICX Centre for New Media Culture (Riga)
LORNA (Reykjavik)
Piksel (Bergen)
i/o/lab (Stavanger)

Bulgaria

Se aktuelle utlysninger og informasjon her

Internasjonalt reisende ungdomskunst-festival «Moderne tider»

«Internasjonalt teatersamarbeid er inspirerende og utviklende for eget arbeid ved det lokale teateret og i den lokale teaterforeningen»

Teaterfestivaler åpner dørene for nye innblikk i ulike kulturer. Opplevelsen av forestillinger uavhengig av språkforståelse ble for mange av de norske deltakerne opplevd som å bli inkludert i de andre deltakernes kulturer. Larvik Barne- og Ungdomsteater (LBU) deltok på tre festivaler i Bulgaria med egne fremføringer på norsk. Inkluderende og stimulerende miljø la grunnlag for nye vennskap og videre kreativt teaterarbeid blant deltakerne.

Partnere

TEMP-ART Non-profit Association for Public Benefit (Bulgaria)
Larvik Barne- og Ungdomsteater (Larvik)

Informasjon

Lyst til å delta i kultursamarbeid?

Med EØS-støtte kan kultur- og kulturarvsaktører i Europa gjennomføre prosjekter, ofte i samarbeid med en norsk partner. Kultursektoren er viktig for arbeidsplasser og næringsutvikling i mange lokalsamfunn, og bidrar til økonomien i mange europeiske land. Gjennom erfaringsutveksling og nettverksbygging kan norske og europeiske kulturaktører øke egen kompetanse og skape nye verdier i nærmiljøet.

Kulturrådet og Riksantikvaren er norsk kontaktpunkt for ordningen og bidrar til å utvikle og gjennomføre programmer og prosjekter i samarbeid med europeiske fagmyndigheter.  

Hva er EØS-midlene?

EØS-midlene er Norge, Island og Liechtensteins bidrag til å redusere sosiale og økonomiske forskjeller i Europa. Samtidig styrker EØS-midlene kontakten og samarbeidet mellom Norge og de 15 landene som mottar EØS-midler. I perioden 2014-2021 er det satt av 2,8 milliarder euro til ulike programmer og prosjekter. Midlene går til sektorer som er viktige for utviklingen i Europa, og hvor det samtidig er potensiale og interesse for samarbeid med norske aktører.

Mer informasjon

Riksantikvaren

NettsideMail

Kulturrådet

NettsideMail

EEA Grants

Nettside

Bildekreditt

Julie Lunde Lillesæter / Differ Media: «Minioritetskultur for alle», «Nye muligheter i gammel fabrikk», «450 år sammen: Jødisk kulturarv», «Inovasjon gjennom kunst», «Vår egen historiebok», «Nye muligheter for unge kunstnere», «Trehusbyens skatter», «Opplever vikingtiden gjennom sansene», «Write A Science Opera»

Ingrid Aas: «Restaurering på timeplanen», «Førsteklasses førstehjelp»

Maria Ciresta: «Bevaring av romkultur – bekjempelse av fordommer»

Rafał Woźniak: «Soundplay festival and Man | Machine»

Inge Schreuder-Lindløv: «Phuterdo Øre»

Michal Drtina: «Østenfor sol, vestenfor måne»

Larvik Barne- og Ungdomsteater: «Internasjonalt reisende ungdomsfestival ‘Moderne tider’»